Project Description

Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

December 10,  2021   | 5:00 AM

GIVE / DONATE

Gabay sa Bibliya sa Radyo – December 10, 2021
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Isaias 48:17 “Ako ang Panginoong iyong Diyos.
Tuturuan kita para ka umunlad…”
Pagninilayan: Magpatawad pa rin kahit masakit na. Alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa iyo.

MORE