Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

August 6,  2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Marcos 9:6 Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama.
Pagninilayan: Kamusta ang prayer time mo? Nararamdaman mo ba ang Kanyang presensiya?

MORE

SUGGESTED