Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

August 27,  2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mt. 25:4 – Subalit ang matatalino’y nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan.
Pagninilayan: Ano ang inaasahan mong gagawin ng Diyos para sa iyo? Naaayon ba ang mga kilos mo sa iyong inaasahan?

MORE

SUGGESTED