Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

August 13,  2021 | 5:00 AM

August 13, 2021
Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Josue 24:13 Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo.
Pagninilayan: Tinatanggap at minamahal mo ba ang sarili mo? Doon ka lamang tunay na makapagmamahal.

MORE

SUGGESTED