Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

April 9, 2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating kapanalig na si Quya RJ
Pabgbasa: Juan 21:1-14
Pagniniliyan: Mayroon ka bang hindi pa inaaksuyan? Baka makaligtaan mo ang biyaya ng Diyos.

MORE

SUGGESTED