Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

April 30, 2021 | 5:00 AM

Description: Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Juan 14: 1-6
Pagninilayan: Gaano mo kakilala si Jesu-Cristo ang Anak ng Diyos?

MORE

SUGGESTED