Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

April 23, 2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Mga Gawa 9:1-20
Pagninilayan: Hayaan mong gamitin ng Diyos ang iyong kwento para sa Kanyang kaluwalhatian.

MORE

SUGGESTED