Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

April 2, 2021 | 5:00 AM

Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Isaias 52:13 – 53:12
Pagninilayan: Anong mga pagsubok ang hinaharap mo ngayon? Ipagdasal mo ang mga ito at ialay para sa kaluwalhatian ng Diyos.

MORE

SUGGESTED