Gabay Sa RV846

Gabay Sa RV846

April 16, 2021 | 5:00 AM

Description: Makinig at magnilay sa Salita ng Diyos kasama ang ating mga kapanalig na si Quya RJ
Pagbasa: Juan 6:3-15
Pagninilayan: ‘’Ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang kapag sinusubok nya, lalabas ang kadalisayan.’’ (Job 23:10)

MORE

SUGGESTED